Sell & Rise

„Jako doradcy, szkoleniowcy i trenerzy biznesowo-marketingowi chcemy zawsze zapewnić naszym Klientom optymalne rozwiązania, dlatego proponujemy im dofinansowanie naszych usług. W tej dziedzinie od początku istnienia Sell&Rise współpracujemy z ekspertami BIAN. Nasi Klienci i my jesteśmy niemal kompletnie odciążeni od prac administracyjno-rozliczeniowych, co powoduje, że możemy skupić się w stu procentach na swojej pracy. Dzięki zbudowanemu zaufaniu i poznaniu zakresu innych kluczowych kompetencji BIAN jak biały wywiad gospodarczy,  badania konsumenckie, rynkowe, analizy sensoryczne, współpracujemy na tych polach, dając naszym Klientom szersze spektrum specjalizacji i perspektyw spojrzenia na ich strategie marketingowo-sprzedażowe.”