Wsparcie informacyjno-doradcze
w obszarze B+R+I
orange-sepa
Naszym celem jest świadczenie usług brokerskich
w zakresie gromadzenia, analizowania i transferowania informacji w obszarze nauki i biznesu.
USŁUGI

Strefa badacza
orange-sepa
Wsparcie informacyjne, badawcze i analityczne w pracach naukowo-badawczych
identyfikujemy interesujące, niezaopiekowane obszary badawcze

 

określamy obecny stan wiedzy i badań w zleconych obszarach

 

pomagamy w formułowaniu tez, doborze optymalnych metod, technik i narzędzi badawczych

 

docieramy do ośrodków udostępniających infrastrukturę badawczą

 

identyfikujemy partnerów do prac naukowych i badawczych w ośrodkach krajowych
i zagranicznych

 

pomagamy w analizie i prezentacji danych zgromadzonych w toku badań

 

sporządzamy bazy, wykazy, spisy, rejestry, raporty

Doradztwo w zakresie tworzenia zespołów badawczych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych

identyfikujemy i analizujemy potencjał ewentualnych aktorów z obszaru nauki, badań i biznesu, rozpoznajemy ich nastawienie do współpracy w zespołach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

 

budujemy bazy kontaktów i tworzymy sieci dystrybucji wyników badań naukowych w celu ich komercjalizacji

Doradztwo w zakresie źródeł finansowania i trybu aplikowania o fundusze na prace naukowe, badawcze
i wdrożeniowe
identyfikujemy źródła finansowania projektów z zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych

 

gromadzimy informacje potrzebne do wniosków o finansowanie prac badawczo-rozwojowych

 

oferujemy pomoc w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych (NCN, NCBiR, Horyzont 2020), gromadzimy doświadczenia
i opinie o sprawdzonych praktykach przygotowywania, oceny, realizacji
i rozliczania projektów

USŁUGI

Strefa przedsiębiorcy i inwestora
orange-sepa
Doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów
z sektora nauki

oferujemy wsparcie informacyjne w procesach decyzyjnych dotyczących inwestowania środków w obszarze innowacji technologicznych

 

pomagamy w wyborze jednostek badawczych i rozwojowych do zlecenia prac nad opracowaniem i wdrożeniem innowacji technologicznych, zamówienia badań naukowych, opracowania projektów produktów, naukowego wsparcia procesów doskonalenia produktów

Doradztwo w zakresie oceny potencjału i kierunku rozwoju organizacji

pośredniczymy w diagnozie potencjału intelektualnego i innowacyjnego przedsiębiorstw

 

pomagamy określić możliwości i kierunki rozwoju przedsiębiorstw

Doradztwo w zakresie źródeł finansowania działalności innowacyjnej
dokonujemy identyfikacji potencjału finansowego przedsiębiorstw

 

udzielamy informacji o programach i instrumentach finansowania działalności w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

USŁUGI

Strefa menadżera innowacji
white
Analizy naukometryczne
prowadzimy analizy porównawcze rodzimych i światowych badań we wskazanych obszarach

 

identyfikujemy wiodące krajowe i światowe ośrodki naukowo-badawcze

 

weryfikujemy potencjał naukowy i badawczy kandydatów oraz ich predyspozycje do prac w określonych zespołach badawczych

Brokering technologii
prowadzimy wywiad naukowy
i technologiczny

 

monitorujemy i skanujemy technologie badawczo-rozwojowe w zleconych obszarach

 

gromadzimy i analizujemy informacje o aktorach na scenie innowacji technologicznych, rozpoznajemy trendy i kierunki rozwoju technologii

Identyfikacja priorytetów
i kierunków badawczych

oferujemy informacyjne wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących obszarów inwestowania i zarządzania funduszami na działalność innowacyjną

BIAN
O nas
orange-sepa
Biuro Informacji i Analiz Naukowych BIAN jest niezależnym przedsięwzięciem o charakterze doradczo-informacyjnym i badawczo-analitycznym.
Naszym celem jest świadczenie usług brokerskich w zakresie gromadzenia, analizowania i transferowania informacji w obszarze nauki i przedsiębiorczości.
Swoje usługi adresujemy do pracowników jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych, przedsiębiorców i inwestorów, pracowników organów administracji państwowej i samorządowej, także do innych podmiotów działających w obszarze przygotowywania i realizacji projektów innowacyjnych.
Naszą misją jest działanie na rzecz transferu informacji i wiedzy w sferze badań i rozwoju oraz promowanie kultury innowacyjności w Polsce.

Realizujemy usługi doradcze i szkoleniowe zgodne z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), które mogą być objęte dofinansowaniem w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych.

MSUES

Usługi doradcze realizuje

Aneta Januszko-Szakiel

Biuro Informacji i Analiz Naukowych Aneta Januszko-Szakiel posiada Elektroniczny Certyfikat Rzetelna Firma

BIAN
Nasi Klienci
orange-sepa
ADream

Cenię sobie stały kontakt z doradcą oraz fachowość i doświadczenie.

Bio-Relax

Po prostu polecamy!

Magbob

Sprawny przepływ komunikatów. Wiarygodność.

NIFC

Biblioteka NIFC poleca BIAN jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.

Współpracowaliśmy także m.in. z:

  • Departamentem Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego,
  • Kancelarią Odszkodowawczą Citi,
  • ALSAL,
  • Firmą Inżynieryjną F1,
  • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie,
  • Interform,
  • AN Idea.

BIAN
Kontakt
orange-sepa

Aby dowiedzieć się więcej lub nawiązać współpracę – skontaktuj się z nami.

+48 668 65 21 02

bian
Biuro Informacji
i Analiz Naukowych
tel. +48 668 65 21 02
e-mail: biuro[at]bian.pl
ul. Makowa 5
Rybna 32-061 k. Krakowa
NIP 7921501663
? 2018 BIAN
Wszelkie prawa zastrzeżone.