Oferta

Zakres naszych usług

Bogata oferta usług realizowanych przez Biuro Informacji i Analiz Naukowych jest efektem wieloletniej współpracy specjalistów z wielu branż działających na pograniczu nauki i biznesu.

BIAN świadczy usługi jakościowego researchu i działań badawczych.

Pozyskujemy informacje z zastanych źródeł otwartych i półotwartych. Naszą specjalizacją jest brokering technologii, wywiad naukowy i technologiczny. Zasoby informacji i wiedzy gromadzimy również na podstawie badań jakościowych i ilościowych (wywiady, obserwacje, ankiety, testy sytuacyjne, testy użyteczności, eksperymenty, analizy porównawcze).

BIAN wyróżnia bogate doświadczenie w obszarze badań jakościowych, dedykowanych różnym branżom i produktom.

Testujemy użyteczność i funkcjonalność produktów. Badamy poziom satysfakcji klienta. Wykonujemy analizy sensoryczne. Prowadzimy analizy i audyty UX.

BIAN analizuje zbiory danych i informacji.

W ścisłej współpracy z klientem opracowujemy raporty dedykowane konkretnej branży, sektora rynku, kompleksowej oferty lub pojedynczego produktu. Ich treść stanowią: analizy konkurencji, bazy kontaktów handlowych, przeglądy trendów rynkowych, analizy i modele PEST, PESTEL, SWOT, SMART, SMARTER, 5 sił PORTERA, 5 poziomów produktu KOTLERA, biznesplany etc.

BIAN współpracuje z centrami transferu technologii, instytutami badawczo-rozwojowymi, licznymi instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami różnych branż.

Skutecznie pośredniczymy w procesach transferu wiedzy, innowacji, technologii. Dla podmiotów sektora nauki i badań identyfikujemy partnerów technologicznych. Przedsiębiorstwom natomiast organizujemy zaplecze merytoryczne, badawcze, metodologiczne, kierując ich do właściwych ośrodków nauki i badań.

BIAN oferuje wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na zadania.

Aby zapewnić innowacyjnym projektom szanse realizacji świadczymy usługi doradcze z zakresu finansowania i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

BIAN inicjuje i moderuje sesje Design Thinking tworząc zespoły interdyscyplinarne wewnątrz struktur klienta. Rozwiązanie potencjalnych problemów często pozostaje w zakresie wewnętrznych możliwości przedsiębiorstwa.

W sesjach Design Thinking uwalniamy potencjał pracowników, będący splotem wiedzy o branży i rynku oraz doświadczeń nabytych przez lata pracy z produktem i klientem, także nieuświadomionej często kreatywności.

BIAN oferuje badania mające na celu określenie cech użytkowych, funkcjonalnych i estetycznych produktów.

Dbamy o to, aby wzornictwo spełniało oczekiwania rynku, wpisywało się w preferencje użytkowników końcowych. Współpracujemy z instytutami i katedrami projektowania przemysłowego licznych uczelni w kraju oraz niezależnymi pracowniami projektowania wzorniczego. Oferujemy audyty wzornicze, briefy wzornicze, pozyskujemy finansowanie i koordynujemy projekty wzornicze.

Zainteresowany współpracą?

Jeśli nasza oferta wydała Ci się interesująca – zapraszamy do kontaktu!